Aktuality

Nejnovější zprávy z Lokality 4D.


Přijďte za námi do parku 4 Dvory na komentovanou vycházku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro...

V úterý 25. května 2021 odpoledne se v Domě umění konala vernisáž výstavy návrhů podaných do soutěže s názvem "Centrum současného umění a architektury" a do druhé fáze soutěže o návrh s názvem "Bytový dům 4Dvory".

Srdečně Vás zveme na vernisáž projektů podaných do soutěže o návrh s názvem "CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY" a soutěžních návrhů podaných do druhé fáze soutěže o návrh s názvem "BYTOVÝ DŮM 4 DVORY".

První nezbytnou fázi při realizaci nového parku je vytvoření studie. Ta byla zadána Ateliéru Krajinářské architektury M&P Architekti. Již nyní můžeme vidět první vlaštovky, které studie přináší.

Z hodnotícího zasedání soutěžní poroty, které se uskutečnilo 16. dubna 2012, vzešel jako vítěz soutěžní návrh číslo 3 autorů Petra Veličky (Velké Meziříčí), Davida Prudíka (Brno) a Markéty Veličkové (Čechtín).

Město České Budějovice začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt "Park 4D 2020", předání díla by mělo být v průběhu jara.

Porota vybrala 6 nejlepších návrhů, které se týkaly výstavby novostavby městského bytového domu ve Čtyřech Dvorech. Tím se dovršila první etapa, ve druhé etapě budou soutěžící muset rozpracovat projekt do podrobnosti studie. Konečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v březnu.

Na svém posledním letošním zasedání schválila rada města vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem "Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt 'Park 4D 2020'".