Aktuality

Nejnovější zprávy z Lokality 4D.

Již tuto středu se můžete těšit na oblíbenou pohádku Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka, které se bude konat v rámci programu Oživení levého břehu Vltavy. Jedná se o první akci pro děti z chystaného programu. Více se můžete dozvědět na stránkách města nebo facebooku akce.

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou.

Přijďte za námi do parku 4 Dvory na komentovanou vycházku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro...

Srdečně Vás zveme na vernisáž projektů podaných do soutěže o návrh s názvem "CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY" a soutěžních návrhů podaných do druhé fáze soutěže o návrh s názvem "BYTOVÝ DŮM 4 DVORY".

První nezbytnou fázi při realizaci nového parku je vytvoření studie. Ta byla zadána Ateliéru Krajinářské architektury M&P Architekti. Již nyní můžeme vidět první vlaštovky, které studie přináší.

Město České Budějovice začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt "Park 4D 2020", předání díla by mělo být v průběhu jara.

Porota vybrala 6 nejlepších návrhů, které se týkaly výstavby novostavby městského bytového domu ve Čtyřech Dvorech. Tím se dovršila první etapa, ve druhé etapě budou soutěžící muset rozpracovat projekt do podrobnosti studie. Konečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v březnu.