Připravované a realizované projekty 4D

V prostorách bývalých kasáren vznikl park Čtyři Dvory, který je hojně navštěvován a využíván. I proto rozhodlo se vedení města, že areál bude rozšířen západním směrem. Každý obyvatel mohl navrhnout možné prvky, které by rozšířený park měl mít. Návštěvníci areálu měli dále možnost zapojit se do dotazníkového šetření a také se zúčastnit veřejného setkání, kde mohli debatovat se zástupci města i architekty o současném i budoucím stavu. 


Výstavba bytového domu

 Rozšíření parku

Park Čtyři Dvory