Přijďte za námi do parku!

04.06.2021

Přijďte za námi do parku 4 Dvory na komentovanou vycházku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro další města? To a mnohem více se dozvíte na komentované vycházce.

Sejdeme se 15. června od 17:30 hod u kavárny Park Cafe. Jste srdečně zváni! 

Tyto a další otázky souvisí s možnou změnou klimatu v Českých Budějovicích. Obyvatelé se mohou podílet na tvorbě strategie, která bude navrhovat opatření na zmírnění změn. Přečtěte si více o Adaptační strategii, do 30. 6. máte možnost vyplnit pocitovou mapu a tím poukázat na problémová místa v našem městě.