O krok blíže k novému parku 4D

28.04.2021

První nezbytnou fázi při realizaci nového parku je vytvoření studie. Ta byla zadána Ateliéru Krajinářské architektury M&P Architekti. Již nyní můžeme vidět první vlaštovky, které studie přináší. 

Předložená studie řeší zčásti i doplnění již realizovaného parku 

  • napojení cestní sítě, 
  • rozšíření betonového skateparku, 
  • dosadbu stromů na plochu pobytového trávníku u laviček Vagabund.

 V nové části pak studie řeší zejména

  • infrastrukturu
  • prvky vybavenosti pro sport a pobytovou rekreaci.

Realizace nového Parku 4D se tak přesouvá do druhé fáze, kterou je zhotovení projektové dokumentace, jejíž vyhotovení by mělo být v říjnu!