Lávka 4D


Lávka, která by propojila park 4 Dvory
s Vrbenskými rybníky - jasné přání vyplývající
z provedeného dotazníkového šetření a diskuse
s návštěvníky v parku. 


V roce 2020 proběhlo veřejné setkání a dotazníkové šetření, ze kterého jasně vyplynulo, že 85 % obyvatel by si přálo vybudování lávky, která by propojila park 4Dvory s Vrbenskými rybníky. 

Ing. Petr Velička, spoluautor parku a nové studie, na přání místních nezapomněl a navrhl lávku, která umožní přechod nad místní komunikací jak pro chodce, tak pro cyklisty. Zároveň by ze strany od Vrbenských rybníků mohla disponovat vyhlídkou.


Samostatná studie pro projekt Lávka 4D je nyní v přípravě. Zahrnovat bude jak návrh lávky, tak vyhlídky. K dispozici by mohla být do konce roku 2022.