Lávka 4D

Vybudováním lávky 4D dojde k propojení parku s Vrbenskými rybníky.

V roce 2020 proběhlo veřejné setkání a dotazníkové šetření, ze kterého jasně vyplynulo, že 85 % obyvatel by si přálo vybudování lávky, která by propojila park 4Dvory s Vrbenskými rybníky. 

Ing. Petr Velička, spoluautor parku a nové studie, na přání místních nezapomněl a navrhl lávku, která umožní přechod nad místní komunikací jak pro chodce, tak pro cyklisty. 

Na vizualizaci je patrné, že by lávka ze strany od Vrbenských rybníků mohla disponovat rozhlednou. Aktuálně se připravuje smlouva na zpracování projektové dokumentace.