Bytový dům 4D


Výstavba bytového domu, který nabídne více než 140 bytů a komerční prostory. Předpokládaná cena investice je 500 mil. Kč.


Statutárnímu městu České Budějovice dlouhodobě chybí přibližně 2000 nájemních bytů různých kategorií, které by představovaly pro občany města alternativu k čistě tržnímu bydlení. Město České Budějovice se proto rozhodlo v souladu s dokumentem Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice vypsat dvoufázovou otevřenou architektonickou soutěž o návrh. 

V soutěži na projekt stavby městských bytových domů v lokalitě 4Dvory* vyhlášené k 13. 10. 2020 vyhrál návrh architektů z ateliéru Malý Chmel. Jejich řešení vybrala odborná porota v konkurenci dalších 33 studií. 

Porota u vítězného návrhu ocenila především silný koncept celkového urbanistického řešení a možnost etapizace. Celkem šest samostatných domů je možné stavět postupně tak, aby nakonec vytvořily ucelený soubor jednoho bloku s podzemním parkovištěm. Uprostřed pak vznikne polo veřejný prostor, který bude primárně sloužit obyvatelům domů, ale bude průchozí i pro veřejnost. Stavby budou mít šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Skladba bytů bude pokrývat škálu od nejmenších bytů 1kk až po rodinné bydlení ve 3kk. Velikosti a počty bytů půjde v dalších etapách ještě upravovat podle situace a požadavků města. 

Veřejná výstava soutěžních návrhů hodnocených ve druhé fázi soutěže proběhla v termínu od 25.5.2021 do 2.6.2021 v Domě umění, Galerii současného umění a architektury - Katalog všech návrhů a více informací zde.


*) Lokalita 4Dvory je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města, a kromě bytové výstavby se zde počítá i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. V roce 2012 zde proběhla architektonická soutěž na park (projekt Revitalizace parku Čtyři Dvory), který následně získal prestižní ocenění German Design Award. Nedaleko odsud vzniklo komunitní centrum Máj, nominované na prestižní Mies van der Rohe Award. 

Město se u veřejných zakázek na výběr projektanta řídí vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury a doporučením České komory architektů, který soutěž považuje za nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání veřejné zakázky na projekční práce.