Lokalita 4D

Rozšíření parku a výstavba bytů

Čtyři Dvory 

Lokalita 4D je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. 

Město České Budějovice připravuje projekt na rozšíření parku 4 Dvory, jehož autorem je ateliér M&P Architekti, který za něj dostal řadu ocenění, včetně German Design Award 2020. Očekává se, že v řešeném území dojde k rozšíření parku, který bude nadále sloužit především pro relaxaci a odpočinek obyvatel všech věkových kategorií. Základní myšlenkou bude sjednotit nové prostory a pozemky a navázat na již fungující část s jasně danou identitou. Více o připravovaném rozvoji lokality se dozvíte v části Projekty.


TVOŘÍME VEŘEJNÉ PROSTORY S PŘIDANOU HODNOTOU

První nezbytnou fázi při realizaci nového parku je vytvoření studie. Ta byla zadána Ateliéru Krajinářské architektury M&P Architekti. Již nyní můžeme vidět první vlaštovky, které studie přináší.

Město České Budějovice začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt "Park 4D 2020", předání díla by mělo být v průběhu jara.