Lokalita 4D

Rozšíření parku a výstavba bytů

Čtyři Dvory 


Lokalita 4D je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde počítá i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. 


Město České Budějovice připravuje projekt na rozšíření parku 4 Dvory, jehož autorem je ateliér M&P Architekti, který za něj dostal řadu ocenění, včetně German Design Award 2020. Očekává se, že v řešeném území dojde k rozšíření parku, který bude nadále sloužit především pro relaxaci a odpočinek obyvatel všech věkových kategorií. Základní myšlenkou bude sjednotit nové prostory s pozemky a navázat na již fungující část s jasně danou identitou. 

Více o připravovaném rozvoji lokality se dozvíte v části Projekty.


TVOŘÍME VEŘEJNÉ PROSTORY S PŘIDANOU HODNOTOU

Město České Budějovice zve malé i velké do Parku 4Dvory (u kavárny) na příjemně strávené letní večery ve společnosti pohádek.

Počátkem roku 2021 uzavřelo město České Budějovice smlouvu s p. Ing. Veličkou, který má na projekt Parku 4D 2020 zpracovat krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce. Jedním z podkladů mu budou také návrhy od obyvatel města získané z dotazníkového šetření a uskutečněného veřejného setkání v parku 4Dvory.