Lokalita 4D

Rozšíření parku a výstavba bytů

Čtyři Dvory 

Lokalita 4D je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. 

Město České Budějovice připravuje projekt na rozšíření parku 4 Dvory, jehož autorem je ateliér M&P Architekti, který za něj dostal řadu ocenění, včetně German Design Award 2020. Očekává se, že v řešeném území dojde k rozšíření parku, který bude nadále sloužit především pro relaxaci a odpočinek obyvatel všech věkových kategorií. Základní myšlenkou bude sjednotit nové prostory a pozemky a navázat na již fungující část s jasně danou identitou. Více o připravovaném rozvoji lokality se dozvíte v části Projekty.


TVOŘÍME VEŘEJNÉ PROSTORY S PŘIDANOU HODNOTOU

Město České Budějovice začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt "Park 4D 2020", předání díla by mělo být v průběhu jara.

Porota vybrala 6 nejlepších návrhů, které se týkaly výstavby novostavby městského bytového domu ve Čtyřech Dvorech. Tím se dovršila první etapa, ve druhé etapě budou soutěžící muset rozpracovat projekt do podrobnosti studie. Konečné výsledky soutěže by měly být oznámeny v březnu.