Lokalita 4D

Rozšíření parku a výstavba bytů

Čtyři Dvory 

Lokalita 4D je největší rozvojová zastavitelná plocha v majetku města a kromě bytové výstavby se zde uvažuje i s občanskou vybaveností a stavbami pro sport. 

Město České Budějovice připravuje projekt na rozšíření parku 4 Dvory, jehož autorem je ateliér M&P Architekti, který za něj dostal řadu ocenění, včetně German Design Award 2020. Očekává se, že v řešeném území dojde k rozšíření parku, který bude nadále sloužit především pro relaxaci a odpočinek obyvatel všech věkových kategorií. Základní myšlenkou bude sjednotit nové prostory s pozemky a navázat na již fungující část s jasně danou identitou. Více o připravovaném rozvoji lokality se dozvíte v části Projekty.


TVOŘÍME VEŘEJNÉ PROSTORY S PŘIDANOU HODNOTOU

Již tuto středu se můžete těšit na oblíbenou pohádku Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka, které se bude konat v rámci programu Oživení levého břehu Vltavy. Jedná se o první akci pro děti z chystaného programu. Více se můžete dozvědět na stránkách města nebo facebooku akce.

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou.