Park 4D 2020 - aktuálně

23.11.2022

Počátkem roku 2021 uzavřelo město České Budějovice smlouvu s p. Ing. Veličkou, který má na projekt Parku 4D 2020 zpracovat krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce. Jedním z podkladů mu budou také návrhy od obyvatel města získané z dotazníkového šetření a uskutečněného veřejného setkání v parku 4Dvory.

Aktuální stav projektu Park 4D 2020 k datu 23. 11. 2022:

  • je zpracována dokumentace pro společné povolení;
  • je podána žádost na stavebním a dopravním úřadě, probíhá správní řízení;
  • poté bude započata příprava tendrové dokumentace.