Bytový dům 4D - aktuálně

25.11.2022

Ve stručnosti přinášíme pár informací o aktuálním stavu projektu Bytový dům 4D k datu 24. 11. 2022:

  • je podepsána smlouva se zhotovitelem (ateliér Malý Chmel);
  • je vyhotoven návrh a čistopis architektonické studie;
  • byla započata příprava zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí.