Bytový dům 4 Dvory o kus blíž k realizaci

16.10.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA


O vypsání architektonicko-urbanistické soutěže o návrh bytového domu na sídlišti Šumava rozhodla Rada města České Budějovice na svém pondělním zasedání. 

"Půjde o otevřenou soutěž, do které se mohou hlásit projekční kanceláře. Z nich bude posléze dvoufázově vybírán finální návrh, který by se měl v letech 2023-24 realizovat. Předmětem soutěže bude zpracování návrhu bytového domu s kapacitou až 180 bytových jednotek v nově vznikající lokalitě 4 Dvory, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel včetně komerčních prostor," 

přiblížil záměry náměstek primátora Viktor Lavička. Už v září letošního roku byla ustanovena odborná porota, která projednala a nastavila požadavky a soutěžní podmínky. 

"Od České komory architektů jsme včera obdrželi potvrzení o regulérnosti soutěže. Konstatovala, že podmínky jsou plně v souladu se soutěžním řádem komory a že nic nebrání autorizovaným architektům v účasti v soutěži," 

sdělil čerstvý závěr komory náměstek Lavička.