Rozšírení parku

Město České Budějovice plánuje rozšíření parku. Sami návštěvníci areálu měli možnost zapojit se do nové podoby parku, a to formou dotazníkového šetření nebo se mohli potkat přímo se zástupci města a spolu s architekti diskutovat o nové podobě parku. 

Z dotazníkového šetření vzešlo několik podnětů, které by rozšíření parku mohlo zahrnout, výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. Lidé si například přejí pěší propojení s Vrbenskými rybníky, rozšíření skateparku, vybudování jezírka, přírodního koupaliště, naučnou stezku či divadélko pro děti, cvičební prvky pro starší spoluobčany, ale třeba i více stromů, pítka, altánky a podobně. Na veřejném setkání, které se konalo přímo v parku Čtyři Dvory, se řešil i stávající stav a jeho možnosti využití.