Park 4D 2020

Město České Budějovice připravuje rozšíření parku západním směrem. 

Město České Budějovice plánuje rozšíření parku. Sami návštěvníci areálu měli možnost zapojit se do nové podoby parku, a to formou dotazníkového šetření nebo se mohli potkat přímo se zástupci města a spolu s architekti diskutovat o nové podobě parku. 

Z dotazníkového šetření vzešlo několik podnětů, které by rozšíření parku mohlo zahrnout, výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace. Lidé si například přejí pěší propojení s Vrbenskými rybníky, rozšíření skateparku, vybudování jezírka/přírodního koupaliště, naučnou stezku či divadélko pro děti, cvičební prvky pro starší spoluobčany, ale třeba i více stromů, pítka, altánky a podobně. Na veřejném setkání, které se konalo přímo v parku Čtyři Dvory, se řešil i stávající park a jeho možnosti využití. 

Projektová dokumentace se už rýsuje

Město České Budějovice uzavřelo dne 4.1.2021 smlouvu s p. Ing. Veličkou, který má zpracovat krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt Parku 4D 2020. Jako podklad poslouží i návrhy od obyvatelů města, kteří vyplnili dotazník nebo přišli na veřejné setkání do parku 4Dvory. 

Možná podoba parku 4D

Studie přináší možnou podobu parku 4D. Následovat bude hotovení projektové dokumentace. Studie zahrnuje rozšíření parku, kde bude vedena cyklo + inline stezka, podél které je navrženo např. workoutové a parkourové hřiště, pumptracková dráha, ale i hřiště pro děti a handicapované. Studie počítá s naučnou stezkou, dosadbou stromů i sukcesními plochami. 

V původním parku studie navrhuje dosadbu stromů a rozšíření skateparku. Dále studie zahrnuje vybudování bistra, grilu a veřejných toalet, ale i plochu na hraní oblíbeného pétanque. Na návrh se můžete podívat níže.